Contacte: +34 963 515 176

Oportunitats del projecte

• Territori de convergència: infraestructures viàries, informació, capital humà i financer. Subcentre de la conca mediterrània occidental.

• Millora en infraestructures estratègiques: ferroviàries, portuàries i aeroportuàries.

• Aprofitament de l’impacte i continuïtat dels esdeveniments de gran projecció internacional celebrats.

• Increment de les polítiques de protecció (l’Horta: paisatge cultural, etc.).

• Desenvolupament dels PORN i PRUG del PN de l’Albufera.

• Acceptació i consens socioeconòmic en favor del turisme en la majoria dels municipis com una opció estratègica.

• Posicionament de València com a Espai/Ciutat de moda a Europa: accessible i de gran valor per al visitant.

• Percepció d’identitat i de rang diferenciada.

• Diversificació econòmica proporcionada.

• Centre administratiu i de negocis de la Comunitat Autònoma.

• Presència de grans empreses multinacionals: Ford-Espanya (Almussafes).

• Noves infraestructures de transport: incorporació en grans circuits internacionals i reforçament de les funcions urbanes i turístiques de València en el corredor mediterrani.

• Existència d’un important port fluvial en la desembocadura del riu Xúquer.

• Difusió dels fluxos turístics creixents a la ciutat de València cap al seu entorn metropolità i litoral: sinergies entre destinacions complementàries.

• Noves tendències de la demanda que permeten el desenvolupament d’ofertes turístiques singulars en municipis prelitorals, lligades a valors culturals com l’artesania o determinats productes agropecuaris.