Contacte: +34 963 515 176

Un Club de producte és una eina de gestió i planificació mitjançant la qual un grup d’empreses i organismes acorden, en un marc de col·laboració públic – privada, treballar juntes d’una manera organitzada, amb l’objectiu de desenvolupar, per a un segment específic de mercat nous productes o augmentar el valor dels productes existents.

 

Claus: compromís i col·laboració

  1. Reconèixer que els interessos són similars independentment de les diferents posicions al mercat.
  2. Confiar que tots els objectius de desenvolupament són comuns a tots.
  3. Que els interessa guanyar juntament amb els altres i no malgrat ells.
  4. Que una activitat orientada en aquest sentit beneficia a tots i permet a tots generar més oportunitats d’ingrés i benestar.

 

Objetius

Objectius econòmics: crear diferents categories de producte, generant activitats complementàries a les ja habituals al Parc, ampliant el contingut actual.

Objectius socials: desenvolupar experiències al voltant de la cultura gastronòmica present en l’enclavament del Parc Natural de l’Albufera.

Objectius mediambientals: ajudar a la conservació del territori.

 

Fases

FASE 1.- Determinació dels objectius del Club de Producte Turístic

FASE 2.- Anàlisi de la potencialitat del Club de Producte Turístic

FASE 3.- Identificació dels socis i agents involucrats en la creació del Club

FASE 4.- Definició de l’oferta de productes i serveis que integra el Club: Manual de Productes i Serveis

FASE 5.- Disseny, dimensionament de l’estructura, composició i elements de gestió del Club

FASE 6.- Anàlisi de la viabilitat econòmica i el model de gestió del Club

FASE 7.- Pla d’actuacions per a l’engegada del Club