Contacte: +34 963 515 176

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és convertir a l’arròs i el seu hàbitat en una experiència educativa i d’oci-turisme cultural a través de la qual:

•Promoure la creació d’empreses, ingressos i ocupacions alternatives en un àrea amb importants beneficis sobre la població local.

•Exercir la responsabilitat social de preservar una cultura, estil de vida i dieta científicament lligades a la salut i la qualitat de vida entre la població local més jove.

•Contribuir a la generació de valor econòmic per a l’hàbitat i paisatge tradicional que ajudi a la seva conservació.

Revaloritzar la cultura i la tradició valenciana sota els principis de la sostenibilitat.

•Fomentar una cultura de respecte pel medi ambient, mitjançant el foment i impuls de l’educació ambiental.

I posar-les a la disposició de:

La població local per evitar la desaparició dels  hàbits alimentaris saludables, de manera especial entre els més joves, connectant el coneixement i l’experiència dels hàbitats arrossers al procés educatiu.

La població visitant, excursionista i turista, per dotar de major contingut experiencial al turisme de litoral i afavorir la connexió amb públics més capaços i al llarg de tot l’any.